Αναπληρώνονται οι διδακτικές ώρες που χάθηκαν λόγω καταλήψεωνΑναπληρώνονται οι διδακτικές ώρες που χάθηκαν λόγω καταλήψεων

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων επικύρωσε τις αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης για την αναπλήρωση των ημερών που προέκυψαν από τη διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατάληψης. Η αποφάσεις αφορούν περισσότερα από 500 σχολεία, ενώ οι διδακτικές ώρες θα αναπληρωθούν  αμέσως μετά το Πάσχα, στις 23, 24 και 25 Απριλίου 2014.

Οι αποφάσεις

1) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Φ.2.4/3387/03-04-2014, Φ.2.4/3393/03-04-2014, Φ.2.4/3401/03-04-2014, Φ.2.4/3411/03-04-2014, Φ.2.4/3421/03-04-2014

2) ΑΤΤΙΚΗΣ: 4759/04-04-2014 3η Ανακοινοποίηση στο ορθό 11-04-2014

3) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 2088/04-04-2014

4) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Φ.11/ΚΔ/3403/04-04-2014, Φ.11/ΚΔ/3402/04-04-2014, Φ.11/ΚΔ/3370/04-04-2014, Φ.11/ΚΔ/3441/07-04-2014, Φ.11/ΚΔ/3600/10-04-2014

5) ΗΠΕΙΡΟΥ: Φ.2.1/2458/03-04-2014

6) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 3178/03-04-2014

7) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6487/03-04-2014, 6781/03-04-2014, 6803/03-04-2014, 7256/03-04-2014, 6341/03-04-2014, 6463/03-04-2014

8) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 2070/09-04-2014

9) ΚΡΗΤΗΣ: 2864/09-04-2014

10) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Φ.22.2/2660/04-04-2014

11) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 3434/04-04-2014

12) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Φ.αποφ./3332/09-04-2014