Προκήρυξη συμπληρωματικών θέσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014Προκήρυξη συμπληρωματικών θέσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι προκηρύσσονται συμπληρωματικές θέσεις υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014, κατόπιν εισήγησης ορισμένων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ημερομηνίες αιτήσεων των υποψηφίων είναι Τετάρτη 23 Απριλίου, Πέμπτη 24 Απριλίου και Παρασκευή 25 Απριλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες Διευθύνσεις.

Η υπουργική απόφαση

Πίνακας θέσεων

Πηγή εγγράφων: Δικτυακός τόπος του ΥΠ.Π.Θ.

Δείτε ακόμα: Ειδήσεις για τον Εκπαιδευτικό