Συλλογή φαρμάκων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δ. ΘεσσαλονίκηςΣυλλογή φαρμάκων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δ. Θεσσαλονίκης

Ανθρωπιστική δράση με σκοπό τη συλλογή φαρμάκων, με τη συνεισφορά των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενισχυθεί η δομή του Κοινωνικού του Φαρμακείου διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) PRAKSIS.

Η συλλογή φαρμάκων πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Από τη Μ. Δευτέρα 14 έως τη Μ. Πέμπτη 17 Απριλίου 2014, στο Φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, όπου θα στηθεί ειδικό σταντ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν φάρμακα που δεν χρειάζονται ακόμα και αν έχουν χρησιμοποιηθεί, αρκεί οι ημερομηνίες λήξης να έχουν χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους. Ταυτόχρονα θα μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα και τις δράσεις της οργάνωσης από στελέχη και εθελοντές της ΜΚΟ PRAKSIS και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Θεσσαλονίκης.