Προσοχή στους αυτοαποκαλούμενους «διαμεσολαβητές» ρύθμισης χρεώνΠροσοχή στους αυτοαποκαλούμενους «διαμεσολαβητές» ρύθμισης χρεών

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών σε όλους όσοι διατείνονται ότι παρέχουν πληροφορίες και λύσεις για ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς και για τις διαδικασίες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτικού κοινού, διενεργώντας ελέγχους, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελιών, έχει εντοπίσει παράνομες και παραπλανητικές πρακτικές μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων (σωματεία κλπ), οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως μέσω διαδικτυακών φόρουμ ενημέρωσης (internet forums – blogs) και κοινωνικών δικτύων (social media: facebook, twitter κλπ), αυτοαποκαλούμενοι «διαμεσολαβητές» ρύθμισης χρεών.

Η ΓΓΚ καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί προς όλους αυτούς οι οποίοι τους προσεγγίζουν και οι οποίοι, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, παρέχουν ελλιπή ή ψευδή ενημέρωση και παραπλανώντας τους σχετικά με την έκβαση της υπόθεσής τους, υπόσχονται «εγγυημένα αποτελέσματα» και διαγραφές χρεών. Παράλληλα,καλεί τους δανειολήπτες προτού καταβάλουν οποιαδήποτε αμοιβή προς τρίτους, που να αφορά στην εκπροσώπηση τους και στη διεκπεραίωση της ρύθμισης οφειλών τους, να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της (www.efpolis.gr), το Συνήγορο του Καταναλωτή και τις Ενώσεις Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΓΓΚ (http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdown&id=185), για τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες που τους παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, για καταγγελίες σχετικά με τις ανωτέρω παράνομες και παραπλανητικές συμπεριφορές, καλούνται οι καταναλωτές να υποβάλλουν τις καταγγελίες μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΚ (http://www.1520.gov.gr/ypovoli-kataggelias), 24 ώρες/24ωρο, είτε να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 1520 με αστική χρέωση κατά τις ώρες 9.00-15.00.