Ολοκληρώθηκε το 4ο σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησηςΟλοκληρώθηκε το 4ο σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης

Ολοκληρώθηκε το 4o σεμινάριο επιμόρφωσης των Στελεχών Εκπαίδευσης για θέματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης». Το σεμινάριο ήταν τριήμερο, διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Παρασκευή 4, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Απριλίου 2014.  

Συμμετείχαν 195 Προϊστάμενοι Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.