Δωρεάν μετακίνηση για τους ποδηλάτες του 21ου Ποδηλατικού Γύρου ΑθήναςΔωρεάν μετακίνηση για τους ποδηλάτες του 21ου Ποδηλατικού Γύρου Αθήνας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων, όσοι θα συμμετάσχουν στον 21ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας την Κυριακή 6 Απριλίου, θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν δωρεάν με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α, κατά τις ώρες από 07.00 έως 16.00. Παράλληλα, θα μπορούν να μεταφέρουν τα ποδήλατά τους με την επίδειξη της ηλεκτρονικής έγκρισης συμμετοχής ή του αύξοντα αριθμού συμμετέχοντα, που θα εκδίδονται από τον Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.