Διαγωνισμός με θέμα: «Εκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς καθηγητές γερμανικής γλώσσας»Διαγωνισμός με θέμα: «Εκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς καθηγητές γερμανικής γλώσσας»

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε συνεργασία με τη Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (DAAD) προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: «Εκπαιδευτικά προγράμματα για αλλοδαπούς καθηγητές γερμανικής γλώσσας».

Απευθύνεται σε καθηγητές γερμανικής γλώσσας, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης. 

Οι καθηγητές που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικά μαθήματα :

1. Διάρκειας τριών (03) εβδομάδων ή 

2. Διάρκειας δύο (02) εβδομάδων. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο [email protected] μέχρι τις 10 Απριλίου 2014.

Έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γερμανικής Πρεσβείας:

http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/Startseite.html.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη Γερμανική Πρεσβεία, τηλ.: 210/7285209 (κ. Παναγιωτίδου).