Δωρεάν σπιρομετρήσεις για καπνιστές, πρώην καπνιστές και άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματαΔωρεάν σπιρομετρήσεις για καπνιστές, πρώην καπνιστές και άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα

Δωρεάν σπιρομετρήσεις για καπνιστές, πρώην καπνιστές και άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, άνω των 40 ετών, διενεργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με κλιμάκιο πνευμονολόγων, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 στο χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, του Δήμου Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος), από τις 14.00 έως τις 19.00 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ. 2310.509.053 και 2310.509.020.