Αρχίζει επίσημα η πανελλαδική έρευνα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων στην ΕλλάδαΑρχίζει επίσημα η πανελλαδική έρευνα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων στην Ελλάδα

Την επίσημη έναρξη της πανελλαδικής έρευνας, που θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «PIAAC, για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ενηλίκων στην Ελλάδα, κήρυξε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Π.Γκιουλέκας σε εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα, Δευτέρα 31 Μαρτίου, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η έρευνα θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2014  και απευθύνεται σε ενηλίκους ηλικίας 16 έως 65 ετών.

Στο Πρόγραμμα PIAAC έχουν ήδη συμμετάσχει 24 χώρες κατά τον πρώτο γύρο, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει στο δεύτερο γύρο του PIAAC (2012-2016).

To πρόγραμμα «PIAAC, Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.