Πρόσκληση σε Έλληνες Δ.Υπ. να παρακολουθήσουν την Εθνική Σχολή Δ.Δ. της Γαλλίας Πρόσκληση σε Έλληνες Δ.Υπ. να παρακολουθήσουν την Εθνική Σχολή Δ.Δ. της Γαλλίας 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα κοινοποίησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκληση σε Έλληνες Δημοσίους Υπαλλήλους για την παρακολούθηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) πέντε (5) κύκλων σπουδών στα Γαλλικά, ως ακολούθως, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες διεξαγωγής τους:

1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

17/11-05/12/2014 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

28/04-23/05/2014

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

19-30/05/2014

4. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ

19-30/05/2014 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ : ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

06-24/10/2014

και ενός (1) κύκλου σπουδών στα Αγγλικά:

«Μάνατζμεντ στον Δημόσιο Τομέα»

 22/04-02/05/2014.

Για την παρακολούθησή τους, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα θα χορηγήσει ορισμένο αριθμό υποτροφιών, με τις οποίες θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης στη Γαλλία.

Δεν θα καλυφθούν τα έξοδα ταξιδίου. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας και της Αγγλικής για τον Αγγλικό κύκλο σπουδών αντιστοίχως.

Ο Φάκελος υποψηφιότητας που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (στα γαλλικά για τα σεμινάρια στη γαλλική γλώσσα και στα αγγλικά για αυτό στη αγγλική γλώσσα) πρέπει να επιστραφεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, υπ΄όψιν κ. Siegfried MARTIN-DIAZ, Ακολούθου Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Σίνα 31, 106 80 Αθήνα.

Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον σύνδεσμο:

http://www.ena.fr/index.php?/en/formation/International-cycles/CISAP καθώς και από την Υπηρεσία επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Σίνα 31, 106 80 Αθήνα, υπεύθυνη η κυρία Marie-Christine Agapiou

T +30 210 33 98 739

F +30 210 36 46 873 

E-mail: [email protected]