Ολοκληρώθηκε το δεύτερο σεμινάριο επιμόρφωσης των Στελεχών Εκπαίδευσης για θέματα αξιολόγησηςΟλοκληρώθηκε το δεύτερο σεμινάριο επιμόρφωσης των Στελεχών Εκπαίδευσης για θέματα αξιολόγησης

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο σεμινάριο επιμόρφωσης των Στελεχών Εκπαίδευσης για θέματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης». Το σεμινάριο ήταν τριήμερο, διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Παρασκευή 21, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014. 

Συμμετείχαν 206 Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή της Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Απουσίασαν για υπηρεσιακούς και προσωπικούς λόγους, ένδεκα (11) Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι και θα επιμορφωθούν εξ αποστάσεως.