1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας ideatree.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την επιχειρηματική τους πρόταση μέσα στο ιστότοπο του διαγωνισμού www.ideatree.gr έως και τις 30 Απριλίου 2014.

Πληροφορίες για τους όρους και τα βραβεία: www.ideatree.gr