Πρόγραμμα Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας: Μάιος 2014Πρόγραμμα Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2014

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2014.

Δείτε περισσότερα στον σχετικό πίνακα

Πηγή εγγράφου: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας & θρησκευμάτων