Επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησηςΕπιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφάσισε την υλοποίηση πέντε (5) επιμορφωτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Πράξης «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ 453588. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην Αθήνα (ΥΠΑΙΘ) ως εξής:

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 • Σάββατο 15-3-2014    15.30 – 21.00
 • Κυριακή 16-3-2014     9.30 – 15.00

Στο διήμερο αυτό θα επιμορφωθούν:

 • οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης της Επικράτειας
 • οι 26 Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
 • οι 116 Διευθυντές Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • οι 5 Γενικοί Δ/ντές του ΥΠΑΙΘ
 • οι Δ/ντές Σπουδών Α/θμιας, Β/θμιας, Φυσικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και ΣΕΠΕΔ.

Για την παραπάνω ομάδα επιμορφούμενων προβλέπεται επιπλέον εξ αποστάσεως επιμόρφωση 6 ωρών.

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 • Παρασκευή 21-3-2014    16.30-21.00
 • Σάββατο 22-3-2014          9.30-16.00
 • Κυριακή 23-3-2014           9.30-15.00

Στο τριήμερο αυτό θα επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

 • Αττικής
 • Στερεάς Ελλάδας
 • Πελοποννήσου
 • Δυτικής Ελλάδας
 • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ν. Έβρου & Καβάλας)

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 • Παρασκευή 28-3-2014    16.30-21.00
 • Σάββατο 29-3-2014          9.30-16.00
 • Κυριακή 30-3-2014           9.30-15.00

Στο τριήμερο αυτό θα επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

 • Βορείου Αιγαίου
 • Νοτίου Αιγαίου
 • Θεσσαλίας
 • Ιονίων Νήσων
 • Ηπείρου
 • Δυτικής Μακεδονίας
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ν. Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης)
 • Κρήτης

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 • Παρασκευή 4-4-2014    16.30-21.00
 • Σάββατο 5-4-2014          9.30-16.00
 • Κυριακή 6-4-2014           9.30-15.00

Στο τριήμερο αυτό θα επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

 • Αττικής
 • Στερεάς Ελλάδας
 • Πελοποννήσου
 • Δυτικής Ελλάδας
 • Νοτίου Αιγαίου
 • Ιονίων Νήσων

5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 • Παρασκευή 11-4-2014    16.30-21.00
 • Σάββατο 12-4-2014          9.30-16.00
 • Κυριακή 13-4-2014           9.30-15.00

Στο τριήμερο αυτό προβλέπεται να επιμορφωθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α/Θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης των εξής Περιφερειών:

 • Βορείου Αιγαίου
 • Θεσσαλίας
 • Ηπείρου
 • Δυτικής Μακεδονίας
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Ν. Ροδόπης, Δράμας, Ξάνθης)
 • Κρήτης 

Η συμμετοχή στα παραπάνω επιμορφωτικά σεμινάρια είναι υποχρεωτική.