«Ανακύκλωση στις αυλές μας», πρόγραμμα με θέμα την ανακύκλωση στα σχολεία της Θεσσαλονίκης«Ανακύκλωση στις αυλές μας», πρόγραμμα με θέμα την ανακύκλωση στα σχολεία της Θεσσαλονίκης

Ένα νέο πρόγραμμα με θέμα την ανακύκλωση στα σχολεία και με τίτλο «Ανακύκλωση στις αυλές μας» πρόκειται να εφαρμόσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τις 25 Φεβρουαρίου 2014, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα.

Το πρόγραμμα που αφορά σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, στην καθημερινή βιωματική συμμετοχή των μαθητών στην Ανακύκλωση καθώς και την αποτελεσματικότερη, αλλά και αποδοτικότερη εφαρμογή της (ανακύκλωση συσκευασιών και χαρτιού) υποστηρίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α). Περιλαμβάνει την τοποθέτηση μπλε κάδων Ανακύκλωσης 240lt στις αυλές των Σχολικών Μονάδων, την τοποθέτηση χάρτινων κάδων συλλογής εντύπων-χαρτιών γραφείου και την παράλληλη υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων και διανομής του ενημερωτικού φυλλαδίου, εντύπου και αφίσας.

Η δράση θα ξεκινήσει, αρχικά, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, στο πλαίσιο συνεργασίας του Γραφείου Περιβαλλοντικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα σχολεία συμμετέχουν κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και για την εφαρμογή του προγράμματος αξιοποιήθηκαν, μετά από καταγραφή, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σε ότι αφορά στους μαθητές, στους απαραίτητους κάδους και στη συχνότητα αποκομιδής. Ακολούθως το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα Γυμνάσια και στα Λύκεια.