Συνέδριο με τίτλο «Το επαγγελματικό προφίλ και ήθος των εκπαιδευτικών» τον Απρίλιο στο ΣτρασβούργοΣυνέδριο με τίτλο «Το επαγγελματικό προφίλ και ήθος των εκπαιδευτικών» τον Απρίλιο στο Στρασβούργο

(Conference “The professional image and ethos of teachers, 24-25 April 2014, Council of Europe, Strasbourg)

Το πρόγραμμα PESTALOZZI του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού του Συνεδρίου των Διεθνών Mη Kυβερνητικών Oργανισμών του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς, θα διοργανώσουν στις 24 και 25 Απριλίου 2014 συνέδριο στο Στρασβούργο με τίτλο «Το επαγγελματικό προφίλ και ήθος των εκπαιδευτικών».

Το συνέδριο είναι ανοικτό σε εκπαιδευτικούς και φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και σε γονείς και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό. Δεν θα υπάρξει τέλος εγγραφής στο συνέδριο, ενώ τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Οι διοργανωτές θα προσφέρουν επιχορηγήσεις για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιχορήγησης στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το συνέδριο). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη εξόδων, θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Για την εγγραφή σας καθώς και για αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα τους συνεδρίου επισκεφθείτε τον εξής σύνδεσμο:

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/home/What/Conf_en.asp