Προκήρυξη διαγωνισμού για την απονομή «Βραβείου Καθηγητή Γερμανικών 2014» Προκήρυξη διαγωνισμού για την απονομή «Βραβείου Καθηγητή Γερμανικών 2014» 

Με διακοίνωση της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, ανακοινώθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την απονομή «Βραβείου Καθηγητή Γερμανικών 2014»

Θέμα του φετινού διαγωνισμού: Γερμανικές παροιμίες και ιδιωματισμοί: “Ohne Fleiß kein (Deutschlehrer-) Preis!” ή όπως έλεγε ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης (384-322 π.χ.) στην Αρχαία Ελλάδα: “Τα αγαθά κόποις κτώνται”.

Για το 2014, θα απονεμηθούν συνολικά οκτώ (08) βραβεία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και περιγραφή της εργασίας τους, στο Μορφωτικό Τμήμα της Γερμανικής Πρεσβείας ([email protected]).

Καταληκτική προθεσμία αποστολής υποψηφιοτήτων: 31 Μαρτίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Μορφωτικό Τμήμα της Γερμανικής Πρεσβείας ή να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα www.athen.diplo.de.

Τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr (Αρχική σελίδα, Θέματα Προσωπικού, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2014).