«Ιστορικό αρχείο αποκτά η Εκκλησία της Ελλάδος» της Κατερίνας Φωτιάδου«Ιστορικό αρχείο αποκτά η Εκκλησία της Ελλάδος»

Γράφει η Κατερίνα Φωτιάδου

Ιστορικές πληροφορίες της Εκκλησίας 

1. Ως ιστορικές πληροφορίες της Εκκλησίας ορίζονται όλες οι πληροφορίες που πηγάζουν από τα ιστορικά, τα διηνεκή και τα ανενεργά αρχεία της Εκκλησίας και δεν συνδέονται με τις τρέχουσες εργασίες και τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εκκλησίας.

2. Το Ιστορικό Αρχείο έχει την ευθύνη της επιστημονικής αξιολόγησης του περιεχομένου των ιστορικών πληροφοριών που παρέχονται στο κοινό από τις υπηρεσίες της Εκκλησίας. Ειδικότερα, οι ιστορικές πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό με εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει η Εκκλησία αλλά και μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εκκλησίας, πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Ιστορικού Αρχείου ως προς την επιστημονική εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Για τον σκοπό αυτό οι υπηρεσίες της Εκκλησίας κατά το στάδιο της προετοιμασίας των σχετικών δραστηριοτήτων τους ενημερώνουν εγγράφως τον Διευθυντή του Αρχείου, ο οποίος έχει την ευθύνη της επιστημονικής αξιολόγησης του περιεχομένου των ιστορικών πληροφοριών που παρέχονται.

3. Τα αιτήματα τρίτων για παροχή ιστορικών πληροφοριών, απευθύνονται προς την Ιερά Σύνοδο, η οποία αποφαίνεται για την προώθησή τους στο Ιστορικό Αρχείο. Ο Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και έγκυρη απάντησή τους

Κάλυψη δαπάνης

Οι δαπάνες λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος εντάσσονται στον προϋπολογισμό της Συνοδικής Επιτροπής επί της Αρχιγραμματείας και καταβάλλονται από την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ), με έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Από τα παραπάνω γεννάται το ερώτημα, που κάθε φορά έρχεται στην επικαιρότητα υπάρχουν ωστόσο φωνές, ακόμα και στο εσωτερικό της Εκκλησίας, που τονίζουν ότι οι ιερείς δεν πρέπει καν να πληρώνονται απ’ την πολιτεία. Ο περιορισμός των διορισμών εφημερίων, η δέσμευση μεγάλου τμήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας, σε συνδυασμό με την υψηλή φορολόγηση, δίνουν αφορμή σε ορισμένους μητροπολίτες να λένε ότι «ήρθε η ώρα να χωρίσουμε τα τσανάκια μας με το κράτος». Οι ιεράρχες μιλούν πλέον δημοσίως για την ανάγκη να θέσει η ίδια η Εκκλησία το ζήτημα του χωρισμού.

Κατά την πρόσφατη συνάντηση στο μέγαρο Μαξίμου εκπροσώπων της Εκκλησίας με τον πρωθυπουργό ελήφθη η απόφαση να συγκροτηθούν μεικτές επιτροπές που θα συζητήσουν όλες τις εκκρεμότητες. Αρκετοί μητροπολίτες εκτιμούν ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες ώστε να αρχίσουν οι συζητήσεις για τις σχέσεις των δύο θεσμών. Όμως μέσα στην Ιεραρχία δεν υπάρχει ενιαία φωνή. Πολλοί δεν θέλουν να ακούσουν ούτε λέξη για αλλαγή, ενώ άλλοι, πιστεύουν ότι όσο πιο αποδεσμευμένη είναι η Εκκλησία από το κράτος, τόσο πιο κοντά είναι στην αποστολή της.

Πηγές: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως