«Τριτοβάθμια εκπαίδευση: σύγκριση Ελλάδα – Γαλλία» του Βαγγέλη Μπουναρτζή«Τριτοβάθμια εκπαίδευση: σύγκριση Ελλάδα – Γαλλία»

Γράφει ο Βαγγέλης Μπουναρτζής

Εκπαίδευση : «σκοπός που αποσκοπεί στη μόρφωση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας (κυρ. των νέων ανθρώπων) με συστηματική διδασκαλία σε ειδικά ιδρύματα (σχολεία, πανεπιστήμια κ.λπ.)».

(Μπαμπινιώτης Γ., 2004).

Το Γαλλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πανεπιστημιακές σπουδές και στις σπουδές που πραγματοποιούνται στις Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles).

Και στις δύο χώρες απαιτείται η κατοχή του απολυτηρίου λυκείου για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο τρόπος εισαγωγής, όμως, διαφέρει.

Στην Ελλάδα το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εποπτεύει τη λειτουργία των διάφορων δημόσιων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Όπως και στη Γαλλία κάποιες αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί σε διάφορους φορείς τους οποίους το Υπουργείο εποπτεύει. Στην Ελλάδα σε αντίθεση με τη Γαλλία η ανώτατη εκπαίδευση είναι μόνο δημόσια και παρέχεται δωρεάν (εξαίρεση αποτελούν κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου).

Ως κοινό θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τη στοχοθεσία της ανώτατης εκπαίδευσης Ελλάδας και Γαλλίας, η οποία στηρίζεται στους άξονες:

  • της μεταλαμπάδευσης της γνώσης
  • της διάδοσης του πολιτισμού
  • της διαμόρφωσης κοινωνικών όντων βάσει των δημοκρατικών αρχών και αξιών
  • της επικοινωνίας των επιστημόνων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • της ισότητας των φύλων

Στην Ελλάδα αντί για τους τρεις τύπους ιδρυμάτων της Γαλλίας υπάρχουν μόνο δύο: τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Η διαφορά με το γαλλικό σύστημα είναι ότι στην Ελλάδα ο τρόπος εισαγωγής είναι, κατά  βάση, κοινός για όλα τα ανώτατα ιδρύματα με διαφοροποιήσεις που πηγάζουν αποκλειστικά από το αντικείμενο σπουδών (συνήθως απαιτείται η εξέταση σε ειδικά πρόσθετα μαθήματα: για παράδειγμα, για την εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική απαιτείται η  εξέταση σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας απαιτείται η εξέταση στη γλώσσα επιλογής κτλ.).

Στο ελληνικό σύστημα υπάρχει επίσης η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις μεταφοράς φοιτητών από ένα ίδρυμα σε ένα άλλο με το σύστημα των μετεγγραφών. Αντίστοιχη λειτουργία στο γαλλικό σύστημα δεν υπάρχει.

Επίσης, στην Ελλάδα, κάποιος που έχει ήδη αποκτήσει ένα πτυχίο μπορεί εφόσον δώσει εξετάσεις (κατατακτήριες) να εισαχθεί σε κάποιο τμήμα ή σχολή ιδρύματος για να αποκτήσει και ένα δεύτερο πτυχίο.

Για τις φοιτητικές παροχές ισχύουν περίπου τα ίδια με το γαλλικό σύστημα: το Κράτος παρέχει στους φοιτητές των πανεπιστημίων, διευκολύνσεις υπό τη μορφή επιδομάτων, στέγασης σε φοιτητικές εστίες κτλ., καθώς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στην Ελλάδα πέραν του επίσημου φορέα παροχής υποτροφιών (ΙΚΥ), υπάρχει και ένα σύστημα κληροδοτημάτων και δωρεών, που χορηγεί χρηματικά βοηθήματα σε φοιτητές βάσει των επιδόσεών τους.

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν στη Γαλλία και στην Ελλάδα τα γραφεία Διασύνδεσης, παρέχοντας πληροφόρηση στους φοιτητές σχετικά με  τις επαγγελματικές τους διεξόδους και στατιστικές αναφορές για την επαγγελματική απορρόφηση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  • Eurydice: (2009/2010). Δομές Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη, Ελλάδα
  • Eurydice: (2008/09). Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, Ελλάδα.
  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3549. (20 Μαρτίου 2007). Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ελλάδα.
  • Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 160. (3 Νοεμβρίου 2008). Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι., Ελλάδα.
  • Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων. (2010). Γενικό λύκειο: Σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, Ενημερωτικό φυλλάδιο, Πανελλαδικές εξετάσεις 2010, Ελλάδα.