Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2013-2014Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την έναρξη της Υποβολής Αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2013-2014 σύμφωνα με την αριθμ. 17669/Γ7/7-2-2014 Υπουργική Απόφαση.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε από την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου και λήγει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.

 

Αίτηση/Δήλωση Υποψηφίων

Πίνακας θέσεων ανά Δ/μια Εκπαίδευση

Πηγή εγγράφων: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας