«Η Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» της Κατερίνας Φωτιάδου«Η Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014»

Γράφει η Κατερίνα Φωτιάδου

Μικρό χρονικό

Το 2011, ο Δήμος Θεσ/νίκης μαζί με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας της πόλης υπέβαλε μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αίτηση για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η έντονη εμπλοκή των νέων και η πρόταση ενός προγράμματος δράσεων από τους ίδιους τους νέους της πόλης έδωσαν τον «τίτλο».

Καθ’ όλο το 2012 ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την οργάνωση και λειτουργία του φορέα που θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Από τον Ιανουάριο του 2013 ξεκίνησε η προετοιμασία του προγράμματος.

Η δομή του προγράμματος

Το τελικό πρόγραμμα δομείται πάνω σε δύο πυλώνες:

– Τη φιλοξενία διεθνών εκδηλώσεων στην πόλη της Θεσ/νίκης με σειρά από συνέδρια, σεμινάρια, διαγωνισμούς, εργαστήρια, παρουσιάσεις πάντα πάνω στα θέματα νεολαίας στην Ευρώπη και τον κόσμο.

– Τη δημιουργία και την ενίσχυση του κινήματος νεολαίας στην πόλη της Θεσ/νίκης με σειρά δράσεων σε τοπικό επίπεδο που σκοπό έχουν να παρουσιάσουν το τοπικό νεανικό δυναμικό της πόλης, να αναδείξουν ταλέντα σε μια σειρά από θεματικές και να δημιουργήσουν δομές και θεσμούς διαβούλευσης του Δήμου Θεσ/νίκης με τους νέους της πόλης.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Θεσ/νίκης Νεολαίας 2014 δημιουργεί τις προϋποθέσεις θετικής ανταπόκρισης για τους νέους σε τρία επίπεδα:

– την ανάδειξη της Θεσ/νίκης ως ενός από τους καινούργιους προορισμούς νεολαίας στην Ευρώπη

– τη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης και ανάδειξης των νέων της πόλης και της δημιουργίας νεανικών θεσμών στο Δήμο της Θεσ/νίκης

– Τη μελέτη και εφαρμογή καλών παραδειγμάτων εφαρμογής τοπικής πολιτικής για τη νεολαία

Το στοίχημα

Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 να υλοποιήσει με επιτυχία τις προϋποθέσεις της και να φανεί χρήσιμη στους νέους της πόλης, ειδικά μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της κρίσης, θέλει και ζητά τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων. Όλη η πόλη μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή. Έχουν φτιαχτεί οι υποδομές, υπάρχει ο σχεδιασμός και οι εκδηλώσεις που θα καλύψουν με δράσεις όλο το 2014. Η παρουσίαση του προγράμματος είναι η αρχή. Η παρουσία των πολιτών και ειδικά των νέων είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προτείνουμε ένα νέο μοντέλο για την πόλη μας. Ένα μοντέλο ανοιχτό και φιλόξενο, μακριά από εθνικισμούς και κοινωνικό αποκλεισμό, που θα επενδύει στη δημοκρατία και στη συμμετοχή, στη διαβούλευση με τους νέους και τη συναπόφαση με το δήμο Θεσ/νίκης για τα θέματα νεολαίας.

______________________________________________

Δείτε επίσης: Άρθρα της Κατερίνας Φωτιάδου