Συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με τον Οργανισμό Future LibraryΣυνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με τον Οργανισμό Future Library

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τη συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, μετά και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με τον Οργανισμό Future Library, στο πλαίσιο της σταθερής υποστήριξης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στην περίοδο αυτή της δεινής οικονομικής κρίσης λύνει – χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος – με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κτιριακό της πρόβλημα, με τη μεταστέγαση των συλλογών της στο νέο κτίριο του Φαληρικού Δέλτα, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωστόσο, αυτή η προοπτική δεν λύνει τα τεράστια και άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τα οποία σχετίζονται με την οργάνωση και την υλοποίηση της μετάβασης στις νέες εγκαταστάσεις της, αλλά και με την ίδια την κανονικότητα της λειτουργίας της.

Ο Οργανισμός Future Library που δημιουργήθηκε το 2011, με πρωτοβουλία και αποκλειστική οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχει ως σκοπό την ενίσχυση του Δικτύου Δημόσιων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών της χώρας και την καλύτερη διασύνδεσή του με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Το FutureLibraryκαι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα συνεργαστούν για τον όσο το δυνατόν καλύτερο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση της μεταστέγασης των συλλογών της, καθώς και σε άλλα πεδία, όπως η Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, η αναβάθμιση των Ψηφιακών και άλλων υπηρεσιών της, η γνωστοποίηση του όλου εγχειρήματος στο Επιστημονικό και ευρύτερο Αναγνωστικό κοινό, όπως και η προσέλκυσή του. Η συνεργασία περιλαμβάνει και πεδία που θα προσδιορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.