Συμβούλιο της Ευρώπης: Προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτηΣυμβούλιο της Ευρώπης: Προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη

Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για εκπαιδευτικά προγράμματα του αναπτύσσονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενεργό δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, και τα οποία έχουν εγκριθεί με την αρ.πρωτ.7143/4-11-2013 εισηγητική έκθεση του Ι.Ε.Π.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ