Υποτροφίες σε μαθητές Κων/πολίτικης  καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου Υποτροφίες σε μαθητές Κων/πολίτικης  καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για δεύτερη κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών (μερική οικονομική ενίσχυση ή/και πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) για την υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατάγονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί επέκταση του Προγράμματος υποτροφιών για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης που εφαρμόζεται τα τελευταία 6 χρόνια από την Οι.Ομ.Κω. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις, τον βαθμό ανάγκης υποστήριξης και τις συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ της Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα. Η προθεσμία υποβολής είναι η 23/12/2013. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: [email protected].

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω

Κατεβάστε το έντυπο:

Λήψη αρχείου