Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακής Αφήγησης: «Η ψηφιακή αφήγηση σε περιόδους κρίσης», Αθήνα, 8 - 10 Μαΐου 2014Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακής Αφήγησης: «Η ψηφιακή αφήγηση σε περιόδους κρίσης», Αθήνα, 8 – 10 Μαΐου 2014

Το Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακής Αφήγησης: «Η ψηφιακή αφήγηση σε περιόδους κρίσης» διοργανώνεται στην Αθήνα, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2014.

Διοργάνωση: Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.