Το σχέδιο νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» σε δημόσια διαβούλευσηΤο σχέδιο νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» σε δημόσια διαβούλευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εισάγει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου που αφορά στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1801).

Με τις διατάξεις του επιδιώκεται η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας με την συγκέντρωση και ταξινόμησή της, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της, σύμφωνα και με τις επιταγές του Συντάγματος και τις σύγχρονες τάσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και περιβάλλοντος για την ενίσχυση και αξιοποίηση του τομέα της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.

Μέσα από το Σχέδιο Νόμου, ενθαρρύνεται τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στις προσπάθειες της χώρας να αντιμετωπίσει σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις και στη δημιουργία ενιαίου εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Απλουστεύονται οι διαδικασίες χρηματοδοτικών παρεμβάσεων, διευκολύνεται η δράση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, παρέχονται ποικίλα κίνητρα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και, το βασικότερο, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την χάραξη και εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, καθώς και ενός Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της που θα ψηφιστεί από τη Βουλή και θα αποτελέσει τον κορμό της προσπάθειας στα επόμενα κρίσιμα χρόνια, που συνδυάζονται και με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος δήλωσε σχετικά με το Σχέδιο Νόμου που τίθεται σε διαβούλευση:

«Προχωρούμε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία με τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων και ευέλικτων δομών στον εθνικό ερευνητικό ιστό, που ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Μέσα από την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού, δηλαδή κρατώντας τους ερευνητές στη χώρα μας και να προσελκύοντας νέους. Στόχος η ‘Ελλάδα της Καινοτομίας’ για το 2020».

Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου διαρκεί από την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00.

Η βούληση του Υπουργείου να αξιολογήσει με πολλή προσοχή όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν και να τα αξιοποιήσει, ώστε ο νόμος να συναντήσει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή, τόσο στο στάδιο της συζήτησης για την ψήφισή του, όσο και στο στάδιο της εφαρμογής του, που θα ακολουθήσει.