9 υποτροφίες του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας ακαδ. έτους 2014-2015 9 υποτροφίες του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την χορήγηση εννέα (9) θέσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε Έλληνες αποφοίτους ελληνικών και ισοτίμων ξένων πανεπιστημίων προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα διδακτορικού επιπέδου σε μία ευρωπαϊκή προοπτική (έρευνα βάσης, συγκριτική έρευνα, κοινοτική έρευνα) στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Istituto Universitario Europeo – Firenze), το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του τότε ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ, είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνεται ηλεκτρονικώς προς το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2014.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο: εδώ