Δήμος Θεσσαλονίκης: Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στα νέα τμήματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Δήμος Θεσσαλονίκης: Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στα νέα τμήματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Ξεκινά τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013, 10:00 – 15:00, στη γραμματεία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (10ο ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Σχολικό συγκρότημα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» – είσοδος από Κατσιμίδη, τηλ. 2310 870139), με ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013, η Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στα νέα τμήματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που συγκροτούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Για τις αιτήσεις συμμετοχής είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοαντιγράφου Αστυνομικής Ταυτότητας ενώ θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τα 20 άτομα.

Τα τμήματα, συνολικής διάρκειας 25 ωρών –δύο ημέρες την εβδομάδα, πέντε ώρες εβδομαδιαίως- πρόκειται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και αφορούν σε πέντε νέα προγράμματα:

  • Αστικοί  λαχανόκηποι  (2 τμήματα)
  • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e –επιχειρείν
  • Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
  • Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
  • Πράσινη Επιχειρηματικότητα 

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.