1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης του Αρχείου Ιστορίας και Τέχνης Καισάρειας Κοζάνης1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης του Αρχείου Ιστορίας και Τέχνης Καισάρειας Κοζάνης

Το αρχείο Ιστορίας και Τέχνης της Καισάρειας Κοζάνης προκηρύσσει τον 1ο διαγωνισμό Ποίησης, οποίος απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, σε φοιτητές καθώς και σε ενήλικες Έλληνες ή ομιλούντες την ελληνική γλώσσα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένα μόνο ποίημα.

Λήξη προθεσμίας υποβολής ποιημάτων προς το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης: 21 Μαρτίου 2014

Πληροφορίες: [email protected]