Αλλαγές στα κριτήρια και τη διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας για τους ΕκπαιδευτικούςΑλλαγές στα κριτήρια και τη διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας για τους Εκπαιδευτικούς

Σε απάντηση πλήθους σχετικών ενστάσεων και αιτημάτων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιεί τα κριτήρια και τη διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας, με σκοπό τόσο την αξιοποίηση των επιπλέον προσόντων των εκπαιδευτικών, όσο και την αποτελεσματικότερη κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου.

Η Υπουργική Απόφαση, που βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, επιφέρει τις ακόλουθες αλλαγές:

– Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας αφορά στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης.

– Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

– Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα, μπορούν να διδάξουν στο σχολείο, όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση.