Το πρόγραμμα Erasmus+ στο ΙΚΥΤο πρόγραμμα Erasmus+ στο ΙΚΥ

Στις 19 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πανηγυρικά το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου του 2014. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος με την υπ’αριθμ. 101756/ΙΑ/24-07-2013 επιστολή ανέθεσε το πρόγραμμα Erasmus+ στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα συνεχίσει την πολυετή και επιτυχημένη πορεία του στη διαχείριση και διάδοση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από το 1987 μέσω του προγράμματος Erasmus μέχρι και το πρόσφατο πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση 2007-2013.

Το ΙΚΥ στηρίζει εμφατικά το μέλλον της χώρας μας, τους νέους μας. Παράλληλα με πλειάδα προγραμμάτων υποτροφιών που πρόσφατα προκηρύχθηκαν, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί πρόκληση και συνάμα ευκαιρία για ανάπτυξη» δηλώνει η πρόεδρος του ΙΚΥ αν. καθηγήτρια κα Έφη Μπάσδρα και προσθέτει «Το ΙΚΥ είναι ένας από τους ιστορικότερους και δυναμικότερους οργανισμούς της χώρας μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Τώρα αλλάζει. Στην παρούσα δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα μας, μαζί, χτίζουμε το Νέο ΙΚΥ της αριστείας, της καινοτομίας και των ίσων ευκαιριών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και βελτίωση των δομών της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού της».

Το Erasmus+ συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Είναι επταετούς διάρκειας και θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650 000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500 000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το Erasmus+ προβλέπει τη χορήγηση δανείων για πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό μέσω ενός προγράμματος εγγυήσεων δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Η εγγύηση θα ωφελήσει ιδίως τους σπουδαστές που προέρχονται από λιγότερο ευνοημένα περιβάλλοντα, που έχουν εμποδιστεί στο παρελθόν από την πραγματοποίηση σπουδών στο εξωτερικό λόγω της έλλειψης εθνικών υποτροφιών ή δανείων . Το ΙΚΥ σχεδιάζει ώστε να επεκταθεί η δράση αυτή και σε δάνεια για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα και με την ανάθεση του Υπουργείου το ΙΚΥ έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου το εν λόγω πρόγραμμα να υλοποιηθεί εγκαίρως και αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στον Οκτώβριο, υπάλληλοι του ΙΚΥ συμμετείχαν σε δυο εκπαιδευτικά σεμινάρια για το νέο Πρόγραμμα τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης 12 με 15 Νοεμβρίου διεξήχθη στις Βρυξέλλες κοινή συνάντηση των Εθνικών Μονάδων των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθηση (LLP) και Νεολαία σε Δράση (YiA), στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το νέο πρόγραμμα Erasmus+. Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για την πορεία του υπό κατάρτιση προγράμματος Erasmus+, η ανταλλαγή απόψεων (brainstorming) από τους εκπροσώπους των Εθνικών Μονάδων και η επιμόρφωση για θέματα που σταδιακά αποκρυσταλλώνονται. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν Ημερίδες ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η Εναρκτήρια εκδήλωση για το Erasmus+ θα γίνει στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.