«Στο ελληνικό κράτος 2 επιστολές του Κολοκοτρώνη» της Έφης Ρουμελιώτη«Στο ελληνικό κράτος 2 επιστολές του Κολοκοτρώνη» 

Γράφει η Έφη Ρουμελιώτη

Την Τετάρτη 27 του μηνός από τον οίκο Πέτρου Βέργου επρόκειτο να δημοπρατηθούν δυο ιστορικές επιστολές του οπλαρχηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από το 1822. Τα πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας έγγραφα δεν δημοπρατήθηκαν καν και έναντι του ποσού των 8.000 ευρώ -και για τις δύο επιστολές-  περιέρχονται στο ελληνικό κράτος με πρωτοβουλία του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πάνου Παναγιωτόπουλου.

Η μια επιστολή απευθύνεται προς τον Δημητράκη Πλαπούτα και αποτελεί απόδειξη ότι η γνωστή φράση «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», που έγινε γνωστή από άλλη επιστολή που έγραψε ο Κολοκοτρώνης το 1826, στην πραγματικότητα πρωτογράφτηκε τέσσερα χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζαμε. Για πρώτη φορά λοιπόν, το 1822, ο Γέρος του Μοριά εξαπέλυσε τη θρυλική απειλή του που δημοπρατήθηκε με εκτίμηση 3.500 ευρώ! Σκοπός της επιστολής, όπως διακρίνουμε και από το περιεχόμενο της, είναι να ξεσηκώσει τον κόσμο ώστε να προσφέρει τη βοήθειά του και τη στήριξή του στη πολιορκία της Πάτρας.

Το κείμενο της επιστολής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη:

«Εις Ελόγου Σας χωρία της Λιοδώρας, όλα από Ζάτουνα έως Ασπρα Οσπήτια. Ευθύς όπου λάβετε το παρόν μου να ακούσετε την φωνήν του γενναιοτάτου χιλιάρχου Δημητράκη Πλαπούτα, τον οποίον διορίζω με πληρεξουσιότητα να πάρη τα άρματα σας και όλοι μαζύ να ελθήτε το ογληγορώτερον κατά το χρέος σας. Του έδωσα άδεια δια εκείνους από εσάς όπου δεν θελήσουν να θύση και να απολέση με φωτιά και τζεκούρι, οι δε λοιποί είσθε εις την αγάπην μου και κάμνετε το χρέος σας με προυθυμίαν, και ελπίζω ότι θ’ ακολουθήσετε χωρίς δυσκολίας. Ακολουθήσατε λοιπόν καθώς σας γράφω και ακολουθήσατε τον Καπιτάν Δημητράκη να προφθάσετε το ογληγορώτερον.

15 Ιουνίου 1822, Σαραβάλι εκ της πολιορκίας Πατρών, Ο Στρατηγός Θεόδωρος Κολκοτρώνης».

Η δεύτερη επιστολή απευθύνεται προς τους Δημητράκη Πλαπούτα, Γεώργιο Δημητρακόπουλο και Νικόλαο Μπούκουρα, με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 1822, στους οποίους και δίνει ορισμένες οδηγίες για τις μελλοντικές κινήσεις τους και πώς ακριβώς να κινηθούν.

Το μόνο που έχει μείνει είναι να μάθουμε σε ποιο αρχείο θα κατατεθούν προκειμένου να είναι προσβάσιμες και οι δύο στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό. Αναμενουμε….

________________________________________________________________

Δείτε ακόμη: «Πολιτιστικό Ταξίδι» της Έφης Ρουμελιώτη