Πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής ΕκπαίδευσηςΠρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη εκπαιδευτικών (κλ. ΠΕ16.01 Μουσικής) σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2013-2014.