Σχολικά κυλικεία: Οι κανόνες υγιεινής που διέπουν τη λειτουργία τους και τα επιτρεπόμενα προς πώληση προϊόνταΣχολικά κυλικεία: Οι κανόνες υγιεινής που διέπουν τη λειτουργία τους και τα επιτρεπόμενα προς πώληση προϊόντα

Του Γιώργου Σκάθαρου

Κατεβάστε το ΦΕΚ που αφορά τον καθορισμό των κανόνων υγιεινής που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, των καντινών (σταθερών), των χώρων εστίασης εντός των σχολείων καθώς και τον κατάλογο των προϊόντων που επιτρέπεται να διατίθενται από αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του σχολικού πληθυσμού:

Λήψη αρχείου