Ο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Αρβανιτόπουλος στην 37η Γενική Διάσκεψη της UnescoΟ Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Αρβανιτόπουλος στην 37η Γενική Διάσκεψη της Unesco

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, στην 37η Γενική Διάσκεψη της Unesco που διεξάγεται στο Παρίσι.

Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορεί να παίξει η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Μεταξύ άλλων τόνισε:

Για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αν και ο απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, η προσωπική ανάπτυξη και ευημερία, υπάρχει αδήριτη ανάγκη να ενδυναμώσουμε τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού ώστε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, ως βασική συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, είναι στοιχεία απαραίτητα προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη μιας χώρας. Παρά την οικονομική κρίση που οδήγησε την Ελλάδα σε μια σοβαρή ύφεση , η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Για τις δράσεις της Unesco

Εναρμονιζόμαστε με τις δράσεις, όπως περιγράφηκαν από την Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Irina Bokova μέσα στο «Medium Term Strategy». Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την UNESCO για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και για τις δράσεις εκείνες που αφορούν στους τομείς της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η επερχόμενη Ελληνική Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μια πρόκληση και μια ευκαιρία για να εργαστούμε, ώστε να κάνουμε πράξη τη Δια Βίου Μάθηση, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, προωθώντας την ισότητα, την κοινωνική συνοχή και ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία που ανταποκρίνονται πλήρως στις προτεραιότητες της UNESCO.