«162 λέξεις για την πανουργία του λόγου» του Βασίλη Συμεωνίδη«162 λέξεις για την πανουργία του λόγου»

Γράφει o Βασίλης Συμεωνίδης

Φίλος μου αφηγήθηκε την ιστορία, όταν βρεθήκαμε μπροστά στο εξοχικό σπίτι. Το σχεδίασε κάποιος μηχανικός σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη και ανάλαβε να το χτίσει κάποιος εμπειροτέχνης εργολάβος. Το σπίτι «προχωρούσε», αλλά με τον τρόπο που ο εμπειροτέχνης χτίστης αντιλαμβανόταν το σχέδιο, δηλαδή με πολλές προσωπικές παρερμηνείες του σχεδίου. Ίσως τα 30 cm ενός παραθύρου «ξένιζαν» τον χτίστη ή δε μπορούσε να τα «διαβάσει», οπότε γινόταν δυο μεγάλες εσοχές, τετράγωνα των 90 cm. Οι εσωτερικές σκάλες, πιθανόν δύσκολες ή άγνωστες στο χτίστη, γινόταν εξωτερικές.

Προφανώς, ο εμπειροτέχνης χτίστης ήξερε καλά τη δουλειά του, αλλά δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν αυτό που έπρεπε να κάνει. Έχτιζε, γκρέμιζε, διόρθωνε. Οπότε, όταν με το καλό ολοκληρώθηκε το σπίτι είπε με αφελή ειλικρίνεια: «τώρα που τέλειωσε καταλάβαμε και το σχέδιο!» Ο απλός άνθρωπος της δουλειάς είπε με τον πιο απλό τρόπο αυτό που ο Χέγκελ, αυτή η γριά αλεπού της φιλοσοφίας, είπε με τα δικά του ακατάληπτα λόγια: η «πανουργία του λόγου» (List der Vernunft).

___________________________________________________

Δείτε ακόμα:  «Με λίγες λέξεις» του Βασίλη Συμεωνίδη