Προσλήψεις 14 αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευσηΠροσλήψεις 14 αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών, 5 κλάδου ΠΕ04.01-Φυσικών, 2 κλάδου ΠΕ04.02-Χημικών, 2 κλάδου ΠΕ04.04-Βιολόγων, 1 κλάδου ΠΕ09-Οικονομολόγων, 2 κλάδου ΠΕ18.23-Πλοιάρχων και 1 κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 1 έως και την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.