«141 λέξεις για την αντιγραφή στις εξετάσεις» του Βασίλη Συμεωνίδη«141 λέξεις για την αντιγραφή στις εξετάσεις»

Γράφει o Βασίλης Συμεωνίδης

Το εκπαιδευτικό σύστημα «επιτρέπει» την αντιγραφή για έναν λόγο ανάγκης και έναν σκοπιμότητας. Είναι αναγκαίο να χαλαρώνει ο μηχανισμός πειθαρχίας που είναι ταυτόσημος με την επιβολή της αποστήθισης. Διαφορετικά, η άτεγκτη εφαρμογή των εκπαιδευτικών πρακτικών που βασίζονται στην επιβολή της αποστήθισης καταλήγει εντελώς απάνθρωπη.

Είναι σκόπιμο να καλλιεργούνται και οι δεξιότητες της πετυχημένης συνεργασίας, της πρόβλεψης, της προετοιμασίας για δύσκολες συνθήκες (όπως αυτές των «δύσκολων» εξετάσεων) και η αντιγραφή γίνεται η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων.

Τα προηγούμενα γίνονται κατανοητά σε μεγαλύτερο βαθμό, αν αντιληφτούμε τις εξετάσεις κυρίως σαν μηχανισμό πειθάρχησης του σώματος και της σκέψης και λιγότερο σαν έλεγχο γνώσεων.

Δείτε: τους μαθητές παραταγμένους αλφαβητικά, απομονωμένους και «στοιχιμένους», δείτε: όσο πιο «επίσημες» εξετάσεις τόσο πιο τελετουργική η διαδικασία, η παράταξη και η απομόνωση. Δείτε: τα ερωτήματα των εξετάσεων είναι ερωτήματα απομνημόνευσης/ αντιγραφής, δηλαδή εξαναγκασμού της σκέψης να πειθαρχεί και να υπακούει.

_________________________________________________________

Δείτε ακόμα:  «Με λίγες λέξεις» του Βασίλη Συμεωνίδη