Οικονομικός Έλεγχος στους Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙΟικονομικός Έλεγχος στους Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ

ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ζήτησε -ύστερα από εντολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά– από το Υπουργείο Οικονομικών τη διενέργεια διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας όλων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας, για τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη.