Πανελλαδικές εξετάσεις 2014 – ΑΟΔΕ: Εξεταστέα – Διδακτέα ΎληΠανελλαδικές εξετάσεις 2014 – ΑΟΔΕ: Εξεταστέα – Διδακτέα Ύλη

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

Από το Βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α. Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση 2013.

 

Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

1.2 Η Επιχείρηση (σελ. 25-29)

1.3 Λειτουργίες της επιχείρησης (σελ. 30-34)

1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της (σελ. 34-37)

1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων (σελ. 37-43)

Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων

2.1 Εισαγωγικές Έννοιες (σελ. 55)

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (σελ. 56-61 και 63)

(εκτός από την παράγραφο 2.2.4. «Η χρησιμότητα και η καθολική εφαρμογή του Management» σελ. 62 και οι αντίστοιχες στο 2.2.4. ασκήσεις που υπάρχουν στη σελ. 63)

Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες

3.3 Διεύθυνση (σελ. 123-156)

3.3.1 Ηγεσία – Βασικές έννοιες

3.3.2 Παρακίνηση

3.3.3 Δυναμική Ομάδων

3.3.4 Επικοινωνία