Νέο εξοπλισμό αποκτά το ειδικό σχολείο ΣκιάθουΝέο εξοπλισμό αποκτά το ειδικό σχολείο Σκιάθου

Νέο εξοπλισμό αποκτά το ειδικό σχολείο Σκιάθου μετά την έγκριση δημοπράτησης, που έδωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργο «Εξοπλισμός 2/θ Eιδικού Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου και για το τμήμα ένταξης Γυμνασίου Σκιάθου», προϋπολογισμού 19.766,40 € (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ, με στόχο των εξοπλισμό όλων των Τμημάτων Ένταξης και Ειδικών Σχολείων της Θεσσαλίας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές στα σχολεία αυτά, ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να εκπληρώσουν το βασικό σκοπό τους, δηλαδή την επανένταξη των παιδιών με ειδικές ικανότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα και την προετοιμασία τους για την ισότιμη ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο. Ο εξοπλισμός αναφέρεται σε πλήθος ειδών που προορίζονται για το σύνολο των ειδικών εργαστηρίων, την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και βοηθά στην ενδυνάμωση, φυσική και πνευματική, της αυτονομίας των ατόμων με ειδικές ικανότητες, προωθώντας την αυτοεκτίμηση και την ένταξη τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης) και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

• Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα

• Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής

• Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής/Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα

• Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας

• Διαδραστικούς πίνακες

• Υπολογιστές – μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας (μελέτη και κατασκευή όπου είναι απαραίτητο)

• Έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.

Ο προτεινόμενος προς προμήθεια εξοπλισμός συγκαταλέγεται στους πίνακες του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εξοπλισμού και οι προδιαγραφές εναρμονίζονται με τις εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης (ΥΠΔΒΜΘ) προδιαγραφές.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας-Σποράδων, που είναι ο δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου, με κύριο του έργου και φορέα λειτουργίας το Δήμο Σκιάθου.