«Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη»: στις Βιβλιοθήκες της Στερεάς Ελλάδας«Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη»: στις Βιβλιοθήκες της Στερεάς Ελλάδας

(Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013)

Την άνοιξη του 2013 υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πιλοτικό πρόγραμμα «Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη», στο πλαίσιο της δράσης «Δίκτυο Πρωτοπόρων Υπαλλήλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών του Future Library», με συντονίστρια την Αικ. Κεράστα, στέλεχος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς και μέλος του Δικτύου.

Η νέα αυτή υπηρεσία προσφέρει Δωρεάν εξειδικευμένα σεμινάρια στον τομέα αναζήτησης εργασίας, και προσβλέπει στην ικανοποίηση της προφανέστατης ανάγκης των ανέργων για υποστήριξη και καθοδήγηση στις εξαιρετικά δύσκολες συγκυριακές και ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας σήμερα. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο αναζήτησης εργασίας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις (προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος, συμμετοχή σε συνεντεύξεις, εργαλεία αναζήτησης εργασίας κλπ.) για να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια θέση στην αγορά εργασίας.

Η υπηρεσία υλοποιείται στις Βιβλιοθήκες της Στερεάς Ελλάδας:

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Αταλάντης

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας

Τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος από ερωτηματολόγια αξιολόγησης και επίδρασης του στην αναζήτηση εργασίας των συμμετεχόντων, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα για τη μελλοντική πορεία και επέκταση της νέας υπηρεσίας και σε άλλες Βιβλιοθήκες, αλλά κυρίως για τη θετική επίπτωσή της στην προσπάθεια των ανέργων για εύρεση εργασίας.

  • Το 88% των συμμετεχόντων εκτίμησαν θετικά (47% Πάρα πολύ, 41% Πολύ) τις γνώσεις που αποκόμισαν από το σεμινάριο και τους χρησίμευσαν στα επόμενα βήματα τους στην αναζήτηση εργασίας
  • Το 23% από αυτούς που όταν παρακολούθησαν το σεμινάριο ήταν άνεργοι, σε διάστημα περίπου 2 μήνες μετά, μέχρι την ημέρα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, βρήκαν δουλειά! Και μάλιστα το 76% από αυτούς θεωρεί ότι στην εξεύρεση εργασίας συνέβαλλε καθοριστικά η γνώση που αποκόμισαν από τα σεμινάρια (28% Πάρα πολύ, 48% Πολύ).
  • Ακόμη και από αυτούς που παρακολούθησαν τα σεμινάρια και δεν ήταν άνεργοι, το 96% εκτιμά ότι η γνώση που αποκόμισαν τους ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους (42% Πάρα πολύ, 54% Πολύ).
  • Για το αν θα πρέπει η Βιβλιοθήκη να εντάξει στις τακτικές υπηρεσίες της το πρόγραμμα «Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη» το 96% απάντησε ΝΑΙ.
  • Ενώ, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες, το 99%, θεωρεί αναγκαίο να επεκταθεί το πρόγραμμα και σε άλλες Ελληνικές Βιβλιοθήκες!

Πληροφορίες για ποια Τρίτη των μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα γίνουν τα σεμινάρια απευθυνθείτε στους υπευθύνους των Βιβλιοθηκών Λιβαδειάς, Χαλκίδας, Αταλάντης και Ιτέας.