Γυμνάσιο: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων – Διδακτέα ύλη για το 2013 – 2014Γυμνάσιο: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων – Διδακτέα ύλη για το 2013 – 2014

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 24/08-07-2013 και 33/30-09-2013 Δ.Σ.) το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων απέστειλε στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης στα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων και στα Γυμνάσια (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης) τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθημάτων και των τριών τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου.

 

 

Κατεβάστε τα έγγραφα:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή εγγράφων: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας