Βάσεις Εισαγωγής Ομογενών για το 2013 2013: Βάσεις Εισαγωγής Ομογενών

Κατεβάστε το αρχείο με τις βάσεις όλων των τμημάτων:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή εγγράφου: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας