Γενικό Λύκειο: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων - Διδακτέα ύλη για το 2013 - 2014Γενικό Λύκειο: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων – Διδακτέα ύλη για το 2013 – 2014

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του Δ.Σ.) το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων απέστειλε στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης στα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων και στα Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης) τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου: 

Κατεβάστε τα έγγραφα:

Λήψη αρχείου

 

Πηγή εγγράφων: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας