Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το 2013-2014Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το 2013-2014

Με απόφασή του τo Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων προχωρά σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013-2014. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.