Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, από 26 - 29 Σεπτεμβρίου στη ΡόδοΠανεπιστήμιο Αιγαίου: 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, από 26 – 29 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο

Η Κατεύθυνση Γλωσσολογίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ανακοινώνει τη διοργάνωση του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρόδο από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2013

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει μια προσυνεδριακή ημερίδα (την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013) για μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και μικρό αριθμό θεματικών συνεδριών (workshops) οι οποίες θα διεξαχθούν παράλληλα με τις κύριες συνεδρίες (το τριήμερο 27-29 Σεπτεμβρίου 2013).