Κατεβάστε το ΦΕΚ για το νέο Λύκειο: Εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιολόγηση, τίτλοι σπουδών, μαθητεία, υποτροφίεςΚατεβάστε το ΦΕΚ για το νέο Λύκειο: Εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιολόγηση, τίτλοι σπουδών, μαθητεία, υποτροφίες

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τον νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

Δείτε αναλυτικά: Έννοια και Σκοποί του Λυκείου, Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών, Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας, Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση Μαθητών, Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα, υποτροφίες…

Κατεβάστε το ΦΕΚ:

Λήψη αρχείου