Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Το Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2013Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Το Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2013

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013.

Όλες οι Ενότητες του διαβαθμισμένου Επιπέδου Β (Β1-Β2) θα εξεταστούν το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, ενώ οι Ενότητες του Επιπέδου Γ1 στην Τουρκική Γλώσσα και οι Ενότητες του νέου διαβαθμισμένου Επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) θα εξεταστούν την Κυριακή 24 Νοεμβρίου.

Κατεβάστε τον πίνακα:

Λήψη αρχείου

Πηγή ψηφιακού αρχείου: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας