Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: Παρατείνεται το πρόγραμμα «Από τη Μάθηση στην Πράξη»Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: Παρατείνεται το πρόγραμμα «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Mέχρι Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς: «Από τη Μάθηση στην Πράξη».

Πρόκειται για μία δράση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και την Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ),στο πλαίσιο της πολιτικής της Γ.Γ.Ν.Γ. για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Στόχοι της δράσης είναι :

 • Η μεταφορά εμπειρίας σε συνδυασμό με πρακτικές γνώσεις
 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας – απασχόλησης
 • Η παροχή coachingγια την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών
 • Η δυνατότητα δικτύωσης στελεχών εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ και νέων με αντίστοιχα ενδιαφέροντα.

Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής έχουν 50 νέες-οι, ηλικίας έως 35 ετών, (έτος γέννησης από το 1978 και μετά) με την προϋπόθεση να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή Κολλεγίων ( με χαρακτηρισμό πτυχίου τουλάχιστον « λίαν καλώς» ) και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Το πρόγραμμα θα γίνει στην Αθήνα,   σε συνεδριακές αίθουσες του Υπουργείου Παιδείας, το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2013 και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Operations Management
 2. Εξωστρέφεια
 3. Quality Management
 4. Sustainability
 5. Innovation transfer
 6. Funding Opportunities
 7. Marketing Management
 8. HR Management
 9. Financial Management
 10. Start up Know how

Η θεωρητική κατάρτιση για κάθε μια θεματική ενότητα είναι 6 ώρες και η πρακτική κατάρτιση   2 ώρες.

Συνολική διάρκεια : 80 ώρες

Ημέρα και ώρες διεξαγωγής : Σάββατο , 09:00 – 18:00

Ημερομηνίες διεξαγωγής : 5,12,19/10/2013 &2,9,16,23,30/11/2013 & 7,14/12/2013

Ημερίδα έναρξης : Παρασκευή 4/10/2013 ώρα 17:00-21:00

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου (όπου θα φαίνεται ο βαθμός ή χαρακτηρισμός πτυχίου)
 • Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλος σπουδών

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ,μπορεί να γίνει έως και τη Δευτέρα 23/09/2013 και ώρα 13:00, είτε:

1.Με επί τόπου επίσκεψη στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ( Αχαρνών 417, Αγ. Ελευθέριος, ώρες: 09:00- 14:00, γραφείο 135), προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής .

2. Ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] , υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους.

Μετά το τέλος της δράσης θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.neagenia.gr

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,

Δ/νση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης,

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Κεντηστού Σοφία   210-2599431,  

Νιτσάκης Θωμάς   210-2599332